KRL-S SER?S?

Bir So?uk hava deposunun en önemli bölümü so?utma cihaz?d?r.

KRL-D SER?S?

So?utma gruplar?m?zda evaporatör ve kondanser olarak Karyer Grubun kaliteli ürünlerini kullan?yoruz.

KRL-E-S SER?S?

Üretimini ve sat???n? yapt???m?z so?uk hava depolar? için

KRL-E-D SER?S?

Tüm g?da maddelerinin yan? s?ra kimyasal ve medikal ürünlerin

KRL-E-DD SER?S?

So?uk hava depolar?nda kullan?lan poliüretan dolgulu prefabrik

RENKL? PVC PERDELER

enerji tasarrufu sa?lar, ?s? ve nem izolasyonu sa?lar.

POLAR PVC PERDELER

PVC ?eritler, So?uk oda kap?lar?nda, personel giri? kap?lar?nda,

STANDART PVC PERDELER

kolay ve h?zl? monte edilebilmesi, kolayl?kla temizlenebilmesi